Den 29 november sker eventet Skymningskonst på Galleri Cora Hillebrand i Göteborg. Nu är Open Call öppet för att göra en femton minuter lång presentation under kvällen! Deadline 4 november.

“Göteborgs konstklimat sjuder. Det skapas viktiga initiativ, unika konstnärliga praktiker formas, nya kritiska uttryck förs fram och gamla strukturer får stryka på foten för en bredare skara konstnärer. Precis som i hela landet finns det ett kreativt tryck, kanske en spänning i luften – något som hör ihop med hur världen snabbt förändras, med klimathot och farliga nationalistiska strömningar. Konstnärens roll i samhällsutvecklingen är under pågående förändring, en förhandling om vem kultur är till för, vem som har makt över den och vad den har för potential. I botten av detta finns ett faktum som går på tvärs mot många samtida strömningar av marknadisering, instrumentalisering och populism. Det är faktumet att konsten har ett annat värde än det ekonomiska, som inte behöver vara ett esoteriskt värde som skönhet eller unicitet, utan ett värde som handlar om perspektiv – att den otyglade oförutsägbara kreativiteten finns och alltid kommer finnas och att den måste ges utrymme att veckla ut andra blickar på verkligheten än de som bygger på strikt vetenskap, politisk realism eller relativa människovärden. Helt enkelt möjligheten till det fantastiska i fantasin.“

Mot bakgrund av dessa breda penseldrag har de tre konstnärerna och curatorerna Cora Hillebrand, Henrik Ekesiöö och John Huntington påbörjat ett samarbete som undersöker utställningsformen ur olika perspektiv. Nu är vi på jakt efter konstnärer som använder sig av udda presentationsformer i sitt konstnärskap eller behandlar utställningsformatet på ett alternativt sätt och som vill presentera detta under den tematiska kväll vi kallar “Skymningskonst” som går av stapeln på Galleri Cora Hillebrand 29 november. Kvällen bygger på en stort antal korta presentationer var och en på cirka femton minuter. Det kan handla om att framföra ett verk, prata om en idé eller ge insikt i en process. Vår idé är att kunna ge ett stort antal infallsvinklar kring hur konst kan spridas, göras levande och relevant. Allt kommer ske under festliga former, och en blygsam ersättning på femhundra kronor utgår till medverkande.

Anmäl ditt intresse att presentera något på kvällen Skymningskonst via ansökningsformuläret. Deadline 4 november.